Synty

Paluu tämän wikin Nyt pelittää-etusivun sisällysluetteloon

Huhtikuu 2012

20.4.2012 Anne Rongas kirjoitti yhdeksännen blogikirjoituksen pelin jälkeen Raati arvioi 4 tuntia tuloksia ja voittaja oli...
19.4.2012 Anne Rongas kirjoitti kahdeksannen blogikirjoituksen pelin aikana Aulangon suuri sali kuhisee.
19.4.2012 Anne Rongas kirjoitti seitsemännen blogikirjoituksen Ilmoittautuminen ITK-tori K5 Matkatoimisto SOME.
18.4.2012 Anne Rongas kirjoitti kuudennen blogikirjoituksen Joukkueiden muodostaminen avautui.
17.4.2012 Anne Rongas kirjoitti viidennen blogikirjoituksen Pelimerkit testattu.
13.4.2012 Anne Rongas kirjoitti neljännen blogikirjoituksen otsikolla Sinä olet pelimuusikko.
12.4.2012 Anne Rongas perusti Facebook-sivun pelitapahtumalle, Nyt pelittää, jossa oli 31 tykkääjää 18.5.2012.
3.4.2012 Anne Rongas kirjoitti kolmannen blogikirjoituksen otsikolla Kehyksiä ja ennakointiohjeita.

Maaliskuu 2012

30.3.2012 Anne Rongas kirjoitti toisen blogikirjoituksen otsikolla Ilmoittautuminen pelisessioon käynnistyi.
26.3.2012 Anne Rongas, Pauliina Mäkelä, Niina Kesämaa, Tero Toivanen, Heidi-Tuulia Eklund ja monet muut osallistuivat aktiivisesti pelitapahtuman tiedottamiseen.
22.3.2012 Anne Rongas avasi pelille oman blogin Nyt pelittää!, jonka ensimmäinen blogikirjoitus oli otsikolla Pelittää ja sopii myös untuvikoille.
16.3.2012 valmistelukokoukset Skypessä ja Adobe Connect Pro kokoushuoneessa alkoivat

Tammikuu 2012

ITK2012-konferenssin järjestäjät julkaisivat ohjelman, josta löytyi myös Nyt pelittää! pelitapahtuman tiedot.

Joulukuu 2011

7.12.2011 Ville Venäläinen kertoi, että "No niin... nyt tuli myös vastaus Pääsalin pelityksestä:"Kiitos lähettämästäsi teemaseminaariehdotuksesta ”Nyt pelittää! (työnimi)”. Ehdotuksesi on hyväksytty ITK2012-konferenssin ohjelmaan, onnittelut valinnasta"!"

Marraskuu 2011

3.11.2011 lähti ITK2012 - Call for Papers -hakemuksen Nyt pelittää! pelitapahtumasta ITK2012-konferenssin järjestäjille. Hakemuksessa foorumiesiintyjien niminä olivat
  • Ville Venäläinen, Otavan Opisto
  • Anne Rongas, Suomen eOppimiskeskus
  • Tarmo Toikkanen, Aalto-yliopisto Medialaboratorio
  • Pauliina Mäkelä, Otavan Opisto
  • Tero Toivanen, Kilonpuiston koulu
  • Matti Karmaa, Edupoli
  • Mauri Laakso, Otavan Opisto
  • + muita Sometu-verkoston toimijoita

Hakemusteksti:
"Nyt pelittää! (työnimi)
Sometu-verkosto on luonut kahtena edellisenä vuonna Aulangon pääsaliin yllättävää ja elämyksellistä ohjelmaa, joka tarjoaa vaihtelua yleiseen konferenssiohjelmaan. Tänä vuonna tätä rakennetaan pelin ja draaman keinoin.
Sometu-verkosto tarjoaa ITK-päiville elämyksellistä ja kokemuksellista tapahtumaa, jossa ydinideana on pelillinen oppiminen. Pelin tavoitteena on yhdistää draamallisia aineksia strategiseen joukkuepeliin, jolloin pelitilanteesta tulee yllätyksellinen ja viihdyttävä mutta silti johdettu.
Esitämme myös halukkuutemme osallistua Online-ITK-esitykseen. Voisimme omassa puheenvuorossamme avata tulevaa ja huokutella osallistujia. Samalla voisimme myös avata pelipedagogiikan toimintamuotoja ja mahdollisuuksia.
Esitämme myös foorumipuheenvuoroa perjantaipäivälle. Puheenvuoron teemana olisi pelipedagogiikka edellispäivän toteutukseen kytkettynä. Pelin käyttäminen opetuksellisiin tarkoituksiin vaatii tiettyä suhtautumista, järjestelyjä ja perehtymistä. Pelipedagogiikkaa on kehitetty pitkälle muun muassa Tanskassa.
Pelipedagogiikkaa ei voi opettaa vain luennoimalla – pelin oppimisulottuvuus pitää kokea. Sometun Nyt pelittää! -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden käytännön tuntuman saamiseen.

Nyt pelittää! on osallistujille turvallinen tilaisuus hankkia omakohtaisia kokemuksia yhteisöllisestä roolipelaamisesta tutussa toimintaympärissä, joka voi näyttää pelin jälkeen uudelta. Pelin keinoin otetaan suhdetta tämän päivän koulun toimintaympäristöön. Pelin juoni kattaa 21. vuosisadan oppijan taidot, mutta yhtä lailla kiristyvän taloudellisen toimintaympäristön.
Pelin oheistoimintoihin voi osallistua verkossa jo ennen tapahtumaa. Varsinainen peli tapahtuu torstaina. Perjantain luennolla tarkastellaan mitä pelissä tapahtui ja mistä pelipedagogiikassa on kyse.
Joukkueita voi koota ja ilmoittaa ennakkoon, mutta peliin voi ilmoittautua myös torstaina ITK-päivillä ennen varsinaista pelisessiota tapahtumatorilla Matkatoimisto Somen osastolla. Ennakkovalmistautumista johdatellaan osallistujalähtöisesti. Varaudutaan muun muassa siihen, että pelin oheen järjestetään peliin heittäytymistä tukevia aktiviteetteja. Pelin varsinaista toteutusta voidaan myös talkoistaa nettiverkostoissa.
Peli sisältää elementtejä, joilla on pedagogista painoarvoa: draama, simulaatio, kokemuksellisuus, yhdessä tekeminen, projektityyppinen työskentely, tiimidynamiikka, roolitus, prosessin johtaminen ja työnjako, erilaisten taitojen yhdistäminen ja ryhmäoppiminen.
Tarkkoja yksityiskohtia ei paljasteta, mutta kyseessä on strateginen peli. Sisällöllisenä juonena pelissä on koulun kehittämiseen ja interaktiivisen opetusteknologian käyttöön liittyvä päätöksentekoprosessi ja sen systeemisen dynamiikan hahmottaminen. Juoneen liittyvät mukaan oppijoiden avainkompetenssit ja niiden vahvistamiseen liittyvä sulautuva ubiikki teknologia sekä aktivoivan opetuksen ideat. Pelimaailmaa värittävät talouslaman pilvet ja innovaatioiden valonsäteet.
Peliin voi osallistua joko pelitiimin jäsenenä tai pelinrakentajana. Pelinrakentajia haetaan ennakkoon. Heidän tehtävänään on luoda pelin dramaturgia ja toteuttaa pelin juonellinen kuljetus pelitilanteessa. Peli tallennetaan ja välitetään verkkoon. Osa pelinrakentajista toimii näissä tehtävissä.
Peliryhmät rakentuvat koulun sisältä löytyvistä toimijarooleista. Pelaajat eläyvät roolien kautta viemään fiktiivistä kouluaan kohti annettua tavoitetta. Pelin juonenkuljetukseen liitetään reaalimaailmasta tuttuja käänteitä, joita tehostetaan draamallisilla menetelmillä, kuten valaistuksella, äänilavasteilla ja muulla rekvisiitalla. Parhaan tunnelman luomiseksi toivomme, että saamme käyttöömme Aulangon pääsalin, jonne voidaan rakentaa peliin uppoutumista tehostava ympäristö.
Pelitoteutukseen haetaan myös uudenlaista prosessin visualisointia, jossa pelitiimien päätöksentekostrategiaa havainnollistetaan. Toteuttajilla on tavoitteena hankkia pelinrakentajien ryhmään visualisoinnin asiantuntijoita."

Lokakuu 2011

14.10.2011 Ville Venäläinen loi GoogleDocs-asiakirjan, johon yhdessä talkoovoimin kirjattiin talteen ITK2012 - Call for Papers -hakemus.

7.10.2011 Ville Venäläinen laittoi Sometu Ning ITK12 valmistelu-ryhmän kommenteissa Doodle-kyselyn liikkeelle ensimmäisen kick off-kokouksen suunnitteluun. Keskinäinen tsemppihenki oli lähes käsin kosketeltavissa. Samoin ajatus siitä, että mukana olemalla ja kokemalla oppii paljon.

2.10.2011 Sometu Ningin ITK12 valmistelu-ryhmään liittyi nopeasti useita innokaita jäseniä. Pelitapahtuman suunnitteluryhmä muodostui.

1.10.2011 Anne Rongas loi Sometu Ningiin ITK12 valmistelu-ryhmän. Ryhmässä oli 18.5.2012 jäseniä 62. Ryhmässä ensimmäinen kommentti Annelta oli:
"Tarvitsemme pelinrakentajia! Ideoimme eilen Venäläisen Villen kanssa perusjuonen. Perusjuoni voidaan paljastaa kaikille, mutta juonen käänteet ja pelitilanteen koreografia on vain pelinrakentajien tiedossa.Toteutus: Meillä on toivon mukaan suuri sali käytössä ja peliaikaa vähintään 1,5 tuntia. Pelipöydät 3-5 hengen joukkueille. Jokainen joukkue edustaa koulua. Joukkueet voivat ilmoittautua jo etukäteen ja kaikenlainen joukkuehenkeä nostattava oheishommeli on sallittua. Pelin alussa kaikille joukkuelle jaetaan pelin tavoite ja resurssit. Pelin edetessä juonen mukaan resursseihin puututaan. Pelin juoni noudattelee reaalimaailaa, mutta on fantasioitu. Pelitunnelman luomiseen käytetään ääni ja valoefektejä, lasvastusta ja puvustusta. Strategiset valinnat kirjataan ja pelin päätteeksi toimitetaan arviointineuvostoon. Voittajajoukkue palkitaan näyttävästi.Nyt siis ryhdymme ensinnäkin kirjoittamaan ehdotusta ITK-raadille. Samalla voimme ideoida toteutusta. Toimijarooleihin voi jo ilmoittautua. Apuvoimia tarvitaan paljon. Tästä tulee ennen näkemätöntä ja kutkuttavan opettavaista."

Syyskuu 2011

30.9.2011 Anne Rongas ja Ville Venäläinen ideoivat tulevaan ITK2012-konferenssiin ohjelmaa eli Sometu-verkoston pelitapahtumaa.