Ohjeet

Paluu tämän wikin Nyt pelittää-etusivun sisällysluetteloon

Joukkueille jaetut ohjeet

Nyt Pelittää! ohjeet


 • joukkueenne edustaa koulua (oppilaitosta)
 • voitte nimetä koulunne, käyttäkää sen lisäksi aina annettua numeroa
 • valitkaa yksi joukkueen jäsen tiedottajaksi
 • pelin aikana teidän tehtävänne on kertoa koulunne tarina vaiheittain:
 • pelissä on neljä sessiota ja niiden välissä kolme juonen käännettä
 • yksi pelisessio kestää 21 minuuttia, toimikaa niin, että jokaisen session lopussa joukkueenne tarinaa löytyy netistä, tyyli vapaa, tiedottajalla päävastuu, kaikki nettilinkit tähän dokumenttiin
  • 1. pelisessio: lähtötilanne, visio vuoteen 2025 ja strategia,
  • 2.-4. pelisessio: juonen käänteen mukainen toiminta
  • 4. pelisession lopussa kiteytys iPadiin valmiiksi asennetulla Audioboo-äänitysohjelmalla max 5 min: kuinka koulunne eteni pelin alusta lopputilanteeseen, äänitallenteen otsikkoon koukkueenne numero (selvittäkää siihen mennessä, miten Audioboo toimii)

Oman koulun tarina luodaan yhdistämällä palikoilla ja pahvisilla yhdistävillä sanoilla, näin muodostuvilla sanaketjuilla, jotka elävät pelin aikana. Saman muotoset palikat eivät saa olla peräkkäin tai vierekkäin. Puupalikoiden välissä pitää olla pahviliuska.

Vain ylöspäin olevat sanat ovat käytössä. Palikoita voi kääntää kesken pelin, mutta siitä on kerrottava tarinaa.

Palikat ovat resursseja:
 • fyysisiä (punaiset)
 • inhimillisiä ja sosiaalisia (vihreät)
 • erikoisasioita (keltaiset)
 • sattumia (siniset, 95 % onnenpotkuja, 5 % ikävyyksiä, sattumia joukkue saa ratkomalla QR-koodien takaa löytyviä tehtäviä)

Pahviliuskat ovat käytännön toimia, joilla kuutiot yhdistetään.
Pelissä tapahtuu odottamattomia ulkopuolisten kertomia tapahtumia, joihin joukkueiden on reagoitava. Joukkueet saavat käyttöönsä uusia palikoita tilanteiden hoitamiseksi.

Näistä annamme pisteitä
 • hankittujen palikoiden määrä (irrallisia palikoita ei lasketa)
 • kaikki palikat loogisesti käytetty
 • uskottava tarina, jossa hyvin perustellut osiot ja hyvin hoidettu tiedotus
 • innovatiiviset ratkaisut